ขนาดร่ม

ขนาดร่มตอนเดียว

ขนาดร่ม2ตอน

ขนาดร่มพับ3ตอน

ขนาดร่มกอล์ฟ